Punctul pe "i"

România e, în multe privinţe, o alcătuireparadoxală. De aceea e greu sistematizabilă, de aceea egreu de guvernat. Reuşim lucruri care, în mod normal, numerg împreună. Reuşim de pildă, constatase deja TituMaiorescu, să producem forme,…

Din ciclul profesor vs elev, holocaustul

Varianta profesoarei.Varianta elevei.Click Here for PollOnline Survey | Website Polls | Email Marketing | Crowdsourcing SoftwareView MicroPoll